Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HÔNG ĐÀO 28/05/2022
3 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG DƯ THỊNH 28/05/2022
4 CONG TY TOPTOUR(BÙI T MAI HUỆ) 28/05/2022
5 TRẦN THỊ MINH THƯ 28/05/2022
6 Võ Thị Tuyết Anh 28/05/2022
7 Lữ Thị Hoài Bảo 28/05/2022
8 Lữ Thị Hoài Bảo 28/05/2022
9 Trần Huỳnh Dân 28/05/2022
10 RAINER ALFRED HEINRICH HILGERT 28/05/2022