Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN QUỐC HUY 02/08/2021
2 TRẦN BÍCH PHƯỢNG 02/08/2021
3 Trịnh Thị Phương 02/08/2021
4 PHẠM THỊ XUÂN HIỀN 02/08/2021
5 PHẠM THỊ XUÂN HIỀN 02/08/2021
6 LÊ THỊ HUÊ 02/08/2021
7 Lê Võ Thùy Trang 02/08/2021 05/08/2021
8 Phuong thi nguyet 02/08/2021
9 Phùng Thanh Lam 02/08/2021 05/08/2021
10 Đoàn Thị Minh Viên 02/08/2021