Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHUONG LE-DHL 18/05/2022 03/06/2022
3 BAO LE-DHL 18/05/2022 03/06/2022
4 THANH HUYNH-DHL 18/05/2022 03/06/2022
5 Lê Ngọc Khanh 18/05/2022
6 THUY TIEN DO MAI-DHL 18/05/2022 03/06/2022
7 TRẦM TUẤN PHONG 18/05/2022 30/05/2022
8 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
9 LÊ THANH LUYỆN 18/05/2022 30/05/2022
10 CÔNG TY TNHH BIO GINGSENG 18/05/2022