Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN NGỌC THẢO 20/10/2021
2 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 20/10/2021
3 Đào Vũ Hải Bình 20/10/2021
4 Trương Lê Văn Khoa 20/10/2021
5 Nguyễn Tuấn Trung UPS 20/10/2021
6 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
7 Trần Tiến Sỹ 20/10/2021 25/10/2021
8 CTY TNHH DU HÀNH XANH 20/10/2021 25/10/2021
9 Trần Tiến Sỹ 20/10/2021 25/10/2021
10 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG NHU 20/10/2021