Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ QUANG THUẬN 17/10/2018 22/10/2018
2 VÕ HOÀNG LONG 17/10/2018 22/10/2018
3 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 17/10/2018 22/10/2018
4 ĐẶNG CĂN 17/10/2018 22/10/2018
5 ĐẶNG ĐÌNH CẬN 17/10/2018 22/10/2018
6 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 17/10/2018 22/10/2018
7 Lâm Quang Vũ 16/10/2018
8 Nguyễn Công Nam 16/10/2018
9 NGUYỄN VĂN NGANG 16/10/2018
10 BAN QL DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 6-DHL 16/10/2018 19/10/2018