Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Thị Hồng 16/12/2018
2 Dương Thị Hồng 16/12/2018
3 Dương Thị Hồng 16/12/2018
4 JOSH SURDIN - UPS 16/12/2018 18/12/2018
5 Nguyễn Quốc Hưng 15/12/2018 08/01/2019
6 Lê Quốc Ngọc 15/12/2018 08/01/2019
7 Nguyễn Quốc Minh 15/12/2018 08/01/2019
8 HỒ SỸ NGỢI 15/12/2018
9 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 15/12/2018
10 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 15/12/2018