Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Hoàng Trường 23/05/2022
3 Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Nhà hàng Bến Bình An (Người nộp: Nguyễn Thị Yến Khanh) 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH SX TM XNK NGỌC THÀNH PHÁT 23/05/2022
5 CÔNG TY TNHH SX TM XNK NGỌC THÀNH PHÁT 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG PHƯƠNG ĐÔNG 23/05/2022
7 THÁI THỊ DIỆU THANH 23/05/2022
8 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 23/05/2022
9 TRƯƠNG THỊ NGỌC YẾN 23/05/2022
10 Công ty TNHH MTV HSDC (Người nộp: Đỗ Thành Hưng) 23/05/2022