Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Vân Anh 17/05/2021
2 Phạm Văn Thảnh 17/05/2021
3 ĐẶNG THỊ KIM HẰNG 17/05/2021 07/06/2021
4 PHAN THỊ THANH 17/05/2021
5 PHAN THỊ THANH 17/05/2021
6 ĐÀO THỊ THỦY 17/05/2021
7 Hồ Thị Lâm 17/05/2021
8 Phạm Thị Lành 17/05/2021
9 Nguyễn Thị Bích Trâm 17/05/2021
10 TRẦN THỦY TRÚC ANH 17/05/2021 24/05/2021