Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYEN THANH KIEU 08/05/2021
2 Công ty TNHH TM SX XNK H 08/05/2021
3 Nguyễn Đức Vinh 08/05/2021
4 Công ty TNHH SX TM Đại Thành Công 08/05/2021
5 Nguyễn Thị Uyển Nhi 08/05/2021 14/06/2021
6 NGUYEN THANH KIEU 08/05/2021
7 Công ty TNHH Lắp Đặt Thang Máy Cầu Trục Huy Hoàng 08/05/2021
8 LÊ THỊ NGỌC YẾN 08/05/2021 23/05/2021
9 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM 08/05/2021 24/05/2021
10 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM 08/05/2021 24/05/2021