Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHÙNG VĂN PHÚC 05/07/2022
3 Võ Thị Mỹ Loan 05/07/2022
4 Phạm Văn Đức 05/07/2022
5 Nguyễn Quốc Thống 05/07/2022
6 NGUYỄN KIM CHI 05/07/2022
7 Trần Quang Khánh 05/07/2022
8 NGUYỄN THỊ KIỀU 05/07/2022
9 Trần Thị Ngọc Mai 05/07/2022
10 LÊ ĐỨC TUẤN 05/07/2022