Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Vàng 23/09/2021
2 Lê Phan Thảo Ly 23/09/2021 28/09/2021
3 Nguyễn Bảo Ngọc 23/09/2021 28/09/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 23/09/2021
5 Phạm gia Bảo 23/09/2021
6 Phạm gia Bảo 23/09/2021
7 ĐÀO VI THÙY LINH 23/09/2021 29/09/2021
8 Nguyễn Quốc Thống 23/09/2021
9 NGUYỄN THỊ TRANG 23/09/2021 29/09/2021
10 NGUYỄN ANH TUẤN 23/09/2021 29/09/2021