Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG KHÁNH NGUYÊN 19/05/2022
3 NGUYỄN THỊ THU HÀ 19/05/2022
4 TÔ THỊ KIM YẾN 19/05/2022
5 trần nhật anh phong 19/05/2022
6 Nguyễn Trùng Dương 19/05/2022
7 Lý Thành Huệ 19/05/2022
8 Nguyễn Thị Kim Sa 19/05/2022 25/05/2022
9 Tô Thị Thu 19/05/2022 25/05/2022
10 ĐẶNG THỊ TUYẾT LINH 19/05/2022