Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM TIỀN 19/05/2022
3 Đoàn Huỳnh Hải Quỳnh 19/05/2022
4 nguyễn thị anh thư 19/05/2022
5 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xuyên Việt 19/05/2022 24/05/2022
6 Trần Thị Trang 19/05/2022
7 vòng mi lan 19/05/2022
8 TRẦN VIỆT VƯƠNG 19/05/2022 24/05/2022
9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI HOÀI NAM (Đ/d: Nguyễn Văn Thành) 19/05/2022 09/06/2022
10 Nguyễn Thúy Hằng 19/05/2022