Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Bá Lăng 30/09/2022
3 HOÀNG PHƯỚC LÂM 30/09/2022
4 Nông Thị Lan 30/09/2022
5 NGUYỄN THẢO DUNG 30/09/2022
6 Trần Nguyễn Tấn Duy 30/09/2022
7 NGÔ THÁI HÒA 30/09/2022
8 Trần Bá Lăng 30/09/2022
9 HOÀNG PHƯỚC LÂM 30/09/2022
10 Nông Thị Lan 30/09/2022