Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 27/10/2021
3 NGUYEN NGOC HANH DUNG 27/10/2021
4 VÕ MINH HOÀNG 27/10/2021 01/11/2021
5 Nguyễn Thị Hồng Vân 27/10/2021
6 BÙI THỊ HUỲNH HƯƠNG 27/10/2021 18/11/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Hà 27/10/2021 24/11/2021
8 Trương Kính Trí 27/10/2021 08/11/2021
9 NGUYỄN THỊ BẮC TOÀN 27/10/2021 01/11/2021
10 Vũ Thị Bích Viên 27/10/2021