Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Mai TRang 18/05/2022 25/05/2022
3 Trần Ngọc Thích 18/05/2022 25/05/2022
4 Trần Thị Mai TRang 18/05/2022 25/05/2022
5 Lê Thanh Thủy Tiên 18/05/2022 23/05/2022
6 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
7 Lê Văn Mót - Trần Thị Lài 18/05/2022 03/06/2022
8 NGUYỄN MINH THƯ 18/05/2022
9 Dương Thị Bích Thuỷ 18/05/2022
10 PHẠM QUANG VINH 18/05/2022