Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN QUỐC HUY 17/09/2021
2 Trần Thị Tuyết 17/09/2021
3 Pham Thi Xuan Mai 17/09/2021
4 Võ Thị Như Ngọc 17/09/2021
5 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 17/09/2021
6 TRẦN VĂN THI 17/09/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 17/09/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 17/09/2021
9 HUỲNH QUANG TUẤN 17/09/2021
10 Võ Thị Như Ngọc 17/09/2021