Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN TRỌNG HIẾU 16/08/2022
3 Dương Vĩnh Huy 16/08/2022
4 Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Hai Phi 16/08/2022
5 Mai Viết Đời 16/08/2022
6 Nguyễn Anh Tuấn 16/08/2022
7 NGUYEN THI TUONG ANH 16/08/2022
8 HOÀNG VŨ GIA HÂN 16/08/2022
9 VŨ THỊ THANH THỦY 16/08/2022
10 NGUYỄN ĐOÀN THANH NAM 16/08/2022