Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Triều Đình 27/10/2021
3 TRẦN PHƯƠNG 27/10/2021
4 LÊ THỊ HUY 27/10/2021 01/11/2021
5 Đặng Thái Bảo 27/10/2021 01/11/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/10/2021
7 NGUYỄN NGỌC HÀ 27/10/2021 01/11/2021
8 TRẦN THỊ THU 27/10/2021 28/10/2021
9 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 27/10/2021
10 Nguyễn Hồng Thơm 27/10/2021 11/11/2021