Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM HOÀNG HƯNG 16/08/2022
3 LÂM HOÀNG HƯNG 16/08/2022
4 Trần Minh Trung 16/08/2022
5 Nguyễn Thị Thái Bình 16/08/2022
6 Trần Phi Sơn 16/08/2022
7 TRUONG BUU NGỌC 16/08/2022
8 Nguyễn Thị Mỹ Anh 16/08/2022
9 TRẦN NGỌC ĐIỂM 16/08/2022
10 Thân Vĩnh Trí Tâm 16/08/2022