Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Tâm 20/05/2022
3 Ngô Thị Mộng Trinh 20/05/2022
4 NGUYỄN NGỌC VINH 20/05/2022
5 Lư Trịnh Nhi 20/05/2022
6 Lư Trịnh Nhi 20/05/2022
7 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI SUNMEX 20/05/2022
8 TRẦN THỊ HẰNG 20/05/2022
9 NGUYỄN NGỌC VINH 20/05/2022
10 Phạm Thị Lan Phương 20/05/2022