Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Thái Hoàng 01/12/2021
3 NGUYỄN THỊ KIM CHI 01/12/2021
4 Trần Thị Kim Dung 01/12/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG 01/12/2021
6 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/2021
7 Nguyễn Hoài Bảo 01/12/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÁ TOÀN CẦU 01/12/2021
10 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 01/12/2021