Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM HOÀNG SƠN 04/03/2021
2 Nguyễn Thị Diệp Ngân 04/03/2021
3 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 04/03/2021
4 CAO THỊ MỸ HẰNG 04/03/2021
5 CAO THỊ MỸ HẰNG 04/03/2021
6 Lâm Kim Thu 04/03/2021
7 HỒ THỊ THẢO QUYÊN 04/03/2021 15/03/2021
8 TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH 04/03/2021
9 Đỗ Thị Diễm Hương 04/03/2021 15/03/2021
10 Đào Vũ Hải Bình 04/03/2021 15/03/2021