Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Minh Nhân 19/01/2022
3 Phạm Hải Vy 19/01/2022
4 TRẦN ĐỨC TÀI 19/01/2022
5 Phạm Hải Vy 19/01/2022
6 huỳnh thị tố khanh 19/01/2022
7 ĐẶNG THỊ MỸ DUNG 19/01/2022
8 Phạm Hải Vy 19/01/2022
9 LÊ THỊ THÚY KIỀU 19/01/2022
10 Đỗ Thanh Hoàng 19/01/2022 21/01/2022