Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 30/07/2021
2 LÂM MỸ NGÂN 30/07/2021
3 Hồ ngọc Đan Thùy 30/07/2021
4 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/2021
5 NGUYỄN THỊ THU HÀ 30/07/2021
6 Lê Thị Thanh Huyền 30/07/2021
7 PHẠM TRẦN YẾN NHI 30/07/2021
8 Lý Kiến Nữ 30/07/2021
9 Lý Kiến Nữ 30/07/2021
10 TRẦN PHƯƠNG 30/07/2021