Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ THÙY THANH 02/08/2021
2 NGÔ HỒNG PHƯỢNG 02/08/2021
3 Trần thể hà 02/08/2021
4 Vũ đức chỉnh 02/08/2021 05/08/2021
5 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 02/08/2021 17/08/2021
6 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 02/08/2021 17/08/2021
7 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 02/08/2021 17/08/2021
8 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 02/08/2021 17/08/2021
9 Hồ Thị Mỹ Dung 02/08/2021 04/08/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 02/08/2021 17/08/2021