Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thanh Đích 17/10/2021
2 NGUYỄN THỊ HỒNG 17/10/2021
3 Nguyễn Trần Thảo Trúc 17/10/2021
4 TRẦN ANH TUẤN 17/10/2021
5 PHẠM THỊ BẠC 17/10/2021 20/10/2021
6 PHAN THỊ NGỌC TÂM 17/10/2021
7 Lê Phan Thảo Ly 17/10/2021 21/10/2021
8 Lê Phan Thảo Ly 17/10/2021 21/10/2021
9 Lê Phan Thảo Ly 17/10/2021 21/10/2021
10 Nguyễn Thị Như Hoà 16/10/2021