Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tất Thoại Khanh 27/10/2021
3 NGUYỄN VĂN TUẤN 27/10/2021
4 Nguyễn Trọng Ngọc 27/10/2021
5 Lê Thị Thúy Hằng 27/10/2021
6 LÊ ĐÌNH SƠN 27/10/2021
7 BÙI VĂN CẨN 27/10/2021
8 nguyễn thái nguyện 27/10/2021
9 NGUYỄN THỊ HỒNG 27/10/2021
10 Trần Văn Thủ test 27/10/2021 11/11/2021