Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIA PHÁT 04/12/2021
3 Trần Tường Linh 04/12/2021
4 Trần Tường Linh 04/12/2021
5 VO THI LOAN 04/12/2021
6 Nguyễn Thị Hồng Đào 04/12/2021
7 Bùi Ngọc Hiếu 04/12/2021
8 Trần Thị Duyên 04/12/2021
9 Trần Tường Linh 04/12/2021
10 Mr Khôi 04/12/2021