Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/01/2022
3 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/01/2022
4 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/01/2022
5 Phạm Nguyễn Kim Chi 19/01/2022
6 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/01/2022
7 LÊ ANH HOÀNG 19/01/2022
8 Nguyễn Thị Tuyết Nga 19/01/2022
9 NGUYỄN THỊ THU HÀ 19/01/2022
10 TRẦN VĂN CÔNG 19/01/2022