Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Tấn Duy 18/08/2022
3 Đào Lê Hoàng Nghi 18/08/2022
4 Lưu Khánh Huyền 18/08/2022
5 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 18/08/2022 25/08/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 18/08/2022 25/08/2022
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ 18/08/2022 29/08/2022
8 hồ vũ bảo huy 18/08/2022 25/08/2022
9 Nguyễn Thị Bích 18/08/2022 29/08/2022
10 hoàng công linh 18/08/2022