Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRÍ HÙNG 18/05/2022 09/06/2022
3 Vũ Văn Trung 18/05/2022
4 LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG 18/05/2022
5 Châu Mỹ Ngọc 18/05/2022
6 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
7 Phạm Thị Xuân Trang 18/05/2022
8 trần thị trọn 18/05/2022
9 ĐINH VĂN THỊNH 18/05/2022
10 CÔNG TY TNHH FORICH 18/05/2022