Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐỖ MAI PHƯƠNG 14/04/2021
2 Phạm Đình Nguyên 14/04/2021
3 Phan Thanh Sơn 14/04/2021
4 HUỲNH TRUNG TRỰC 14/04/2021
5 HUỲNH THỊ MỸ AN 14/04/2021
6 Lê Duy Bảo 14/04/2021
7 Lê Hồng Lâm 14/04/2021
8 Lê Minh Trường Em 14/04/2021
9 HOÀNG NGỌC XUÂN 14/04/2021
10 Bùi Minh Kha 14/04/2021