Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hạnh Dung 14/06/2021
2 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 14/06/2021
3 Diệp Thanh Tuyền 14/06/2021
4 Trần Duy Khang 14/06/2021
5 Trần Duy Khang 14/06/2021
6 TRƯƠNG LÊ VĂN 14/06/2021
7 Huỳnh Xú Há 14/06/2021
8 Công Ty TNHH TM DV Phúc Gia 14/06/2021
9 Bùi Thị Bích Hà 14/06/2021
10 Công Ty TNHH Đại Tam Anh 14/06/2021