Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 04/08/2021
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 04/08/2021
3 NGUYỄN THỊ GIẢNG 03/08/2021
4 Huỳnh Bích Huệ 03/08/2021
5 le thi tuong vi 03/08/2021
6 Trần Thị Phượng 03/08/2021
7 Phù Thị Kim Ngân 03/08/2021
8 Lê Thị Thùy Dương 03/08/2021
9 phạm thị yến xuân 03/08/2021
10 TRẦN VĂN HOÀNG 03/08/2021