Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG VŨ THỤC QUYÊN 20/08/2022
3 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 20/08/2022
4 HOÀNG VĂN CẨN 20/08/2022
5 NGUYỄN THỊ HUẾ 20/08/2022
6 PHẠM NỮ THU HUỆ 20/08/2022
7 LƯƠNG THẾ HÙNG 20/08/2022
8 nguyễn khắc thiện 20/08/2022
9 NGUYỄN THỊ HUẾ 20/08/2022
10 Nguyễn Thị Bình An 20/08/2022