Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THANH XUÂN 17/10/2021
2 PHAN CHÂU ANH 17/10/2021
3 ĐỖ VĂN NGHỊ 17/10/2021 19/10/2021
4 NGUYỄN THỊ CHUYÊN 17/10/2021 19/10/2021
5 Trần Thanh Tùng 17/10/2021
6 PHAN THANH TÚ 17/10/2021
7 BÙI THỊ HỒNG NGA 17/10/2021
8 ĐẶNG QUANG TRINH 17/10/2021
9 Phạm Minh Tú 17/10/2021
10 VO THUY PHUONG AN 17/10/2021