Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần thị Mộng Huyền 25/10/2021
3 NGUYỄN THỊ TRÂM 25/10/2021
4 LÊ ĐÌNH SƠN 25/10/2021
5 Hoàng Thị Dạ Thảo 25/10/2021
6 Lương Quốc Anh 25/10/2021
7 Ngô Kỳ Duyên 25/10/2021
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 25/10/2021
9 LÝ VĂN SANG 25/10/2021
10 Nguyễn Quốc Thống 25/10/2021