Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Lương 17/10/2019
2 Nguyễn Thị Lương 17/10/2019
3 Nguyễn Thị Lương 17/10/2019
4 Nguyễn Thị Lương 17/10/2019
5 Nguyễn Ngọc Bích Hoàng 17/10/2019 24/10/2019
6 NGUYỄN NGỌC PHI 17/10/2019 24/10/2019
7 AN KIM NGÂN 17/10/2019
8 PHAN THỊ DIỄM CHINH 17/10/2019
9 Công ty TNHH MTV Thịnh Hoàng Giang 17/10/2019 22/10/2019
10 CHUNG NGỌC PHƯƠNG 17/10/2019