Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐOÀN ĐÌNH ĐỨC 27/01/2022
3 Đào Thị Hồng 27/01/2022
4 Hà Minh Thế 27/01/2022
5 Đào Thị Hồng 27/01/2022
6 NGUYỄN HOÀI NAM 27/01/2022
7 Mai Ngọc Hạ Đoan 27/01/2022
8 Mai Ngọc Hạ Đoan 27/01/2022
9 Hà Công Bình 27/01/2022
10 Nguyễn Thị Thiên Trang 27/01/2022