Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ THỊ CÁT TIÊN 04/07/2020 20/07/2020
2 NGUYỄN THỊ HẰNG - DIỆP THANH TÙNG 04/07/2020 06/07/2020
3 NGUYỄN QUỐC HÙNG 04/07/2020
4 ĐẶNG VĂN HỌC 04/07/2020 06/07/2020
5 NGUYỄN VĂN TUẤN 04/07/2020 06/07/2020
6 PHẠM THỊ THÚY HÀ 04/07/2020 20/07/2020
7 PHẠM KIM HOA 04/07/2020 13/07/2020
8 MAI VIỆT TƯỜNG 04/07/2020 20/07/2020
9 NGUYỄN MINH SƠN 04/07/2020 20/07/2020
10 CHÂU TẤN HÙNG 04/07/2020 06/07/2020