Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Liêu Gia Nghĩa 22/01/2021
2 TÔ ANH KHÔI 22/01/2021 22/02/2021
3 LÊ VĂN TIẾN 22/01/2021
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 22/01/2021
5 Nguyễn Trọng Tín 22/01/2021
6 LÊ THỊ HẰNG 22/01/2021
7 NGUYỄN THỊ THU 22/01/2021 27/01/2021
8 Lê Thị Bích Tuyền 22/01/2021 02/02/2021
9 LÊ THỊ HẰNG 22/01/2021
10 Nguyễn Thụy Trâm Anh 22/01/2021