Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Đức Huynh 16/08/2022 30/08/2022
3 PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN 16/08/2022
4 NGUYỄN BÁ ĐỨC 16/08/2022
5 Trần Thanh Bình 16/08/2022
6 NGUYỄN THỊ HỒNG 16/08/2022
7 Trần Đoàn Ngọc Diễm 16/08/2022
8 NGUYỄN BÁ ĐỨC 16/08/2022
9 LÊ THỊ THỦY 16/08/2022
10 ĐẶNG NGUYỄN THU THỦY 16/08/2022