Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Văn Nhiều 20/01/2022
3 Bùi Thị Thu Hiền 20/01/2022
4 Trần Thị Hột 20/01/2022
5 TRẦN VĂN THI 20/01/2022
6 NGUYEN THI NGOC TRAM 20/01/2022 27/01/2022
7 LÊ THỊ LIÊN 20/01/2022 27/01/2022
8 Phạm Như Quỳnh 20/01/2022
9 TRẦN VĂN THI 20/01/2022
10 LÊ THỊ HẠNH HOA 20/01/2022 27/01/2022