Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đoàn Thị Huệ 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Thùy Dung 04/12/2021
4 Lý Mỹ Duyên 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH POCORRYS 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ CÂY THÔNG ĐỎ 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG FUNA 04/12/2021
8 Trương Ngọc An Nhiên 04/12/2021
9 Trần Thị Ngọc Huệ 04/12/2021
10 Nguyễn Bùi Ngân Thể 04/12/2021