Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 23/05/2022
3 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN 23/05/2022
4 Đặng Thị Lan Anh 23/05/2022
5 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 23/05/2022
6 LÂM TẤN LỘC 23/05/2022
7 TRẦN THỊ THÙY TRANG 23/05/2022
8 Trần Ngọc Vi 23/05/2022
9 PHAN VY NGỌC 23/05/2022
10 TRƯƠNG THỊ DIỄM UYÊN 23/05/2022