Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHÚ MINH DUY 21/01/2022 24/01/2022
3 PHAN TỐ SEN 21/01/2022
4 HOÀNG VĂN BÌNH - TRẦN KIM DUNG 21/01/2022 14/02/2022
5 LÂM QUANG HIẾU 21/01/2022
6 NGUYỄN TẤN THANH 21/01/2022 24/01/2022
7 NGUYỄN ĐÌNH MỸ 21/01/2022 11/02/2022
8 ĐỖ HÙNG 21/01/2022 24/01/2022
9 phan thanh phước - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 21/01/2022 26/01/2022
10 TRẦN VĂN LẮM 21/01/2022 28/01/2022