Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU THÚY 27/01/2022 28/01/2022
3 VÕ HOÀNG VŨ 27/01/2022 28/01/2022
4 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH 27/01/2022 28/01/2022
5 LIÊU THỊ TỐ NGỌC 27/01/2022
6 Trần Hồng Lê 27/01/2022
7 Đỗ Từ Diệu Huy 27/01/2022 07/02/2022
8 PHẠM TẤN TRƯỜNG 27/01/2022 18/02/2022
9 Nguyễn Thị Thủy Cúc 27/01/2022
10 NGUYỄN PHAN HOÀI LINH 27/01/2022 28/01/2022