Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Kim Thu 08/12/2021
3 PHẠM THỊ VIỆT NGỮ 08/12/2021
4 nguyễn văn sang 08/12/2021
5 Kiều Thúy Ngọc 08/12/2021 22/12/2021
6 Nguyễn Hoàng Mai Phương 08/12/2021
7 LƯƠNG THỊ HỒNG HUYÊN 08/12/2021 12/01/2022
8 Nguyễn Thị Kim Nhi 08/12/2021 12/01/2022
9 Nguyễn Hoàng Mai Phương 08/12/2021
10 VÕ HỮU THẮNG 08/12/2021