Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hồng Lê 24/05/2022
3 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 24/05/2022
4 Nguyễn Thị Bình An 24/05/2022
5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI GIỚI PHÚ TIẾN 24/05/2022
6 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NGHỆ THUẬT LAMOS (Lâm Văn Tuấn) 24/05/2022
7 Huỳnh Ngọc Ngọc 24/05/2022
8 Võ Thị Bích Vân 24/05/2022
9 ĐÀO THỊ THỦY 24/05/2022
10 Bùi Thị Mỹ Hạnh 24/05/2022