Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THỊ LỆ THU 20/05/2022
3 Phạm Thị Quân 20/05/2022
4 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT KẾ VÀ IN ẤN THIÊN PHÁT PHÚ 20/05/2022
5 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 20/05/2022
6 NGUYỄN HỒNG DIỆP 20/05/2022
7 Nguyễn Thị Lệ Hằng 20/05/2022
8 Vũ Ngọc Hoàng Lan 20/05/2022
9 Lê Thúy An 20/05/2022
10 Phùng Quỳnh Trang 20/05/2022